میون باغچه دلا بارون نم نم می زنه
همسایمون در خونشون باز دار پرچم می زنه
این صدای چاووشه
میگه ببین که شیش گوشه
برای مادر ارباب
داره مشکی می پوشه
روضه خونی شد تو ایوونا
با کربلاییا با مهمونا
زبون میگیرن آسمونا

ویلی الزهرا مظلومه

در و دیوار هیئتا کتیبه های غم میخواد
به خدا فاطمیه هم یه دونه محتشم میخواد
مثل محرم تمومه خیابونه علم می خواد
آتیش میگیرن حیدریا
میخوان بمیرن مادریا
وقتی میخونن آذریا
یارالی ننه یارالی ننه

ویلی الزهرا مظلومه

همسایه هامون نمیخوان مادر بی‌تابمون و
میگن صدای گریه هاش به هم زده خوابمون و
چند روزِ بابا ندیده روی آفتابمون و
این تاثیر آتیشه
کار پهلوی زخمیشه
راه که میره نفساش
یکی در میون میشه
داره میخونه باد صبا
با گریه زاری توی شبا
مثل امیر تشنه لبا

ویلی الزهرا مظلومه