شب ششم محرم ۱۳۹۳

ای عشق من به فاطمه تو نور عینی

حاج مهدی اکبری

۱۱۷۴
۲۱۰۰
۴
ای عشق من به فاطمه تو نور عینی
تو پادشاه عالمینی
سفینه النجاة عالم سرور و مستی ام حسینی
در پروازم به سوی گنبد طلایت
نظر نما به زیر پایت
که حک شده به سینه من
امیر من حسین فدایت
به سرم فقط بود هوای تو
به دلم هوای کربلای تو
سجده ام به روی خاک پای تو

یا حسین حسین حسین جان

ای جان من به دام زلف تو اسیرم
چگونه دامنت بگیرم
بُوَد تمام آرزویم که سر به خاک تو بمیرم
منصورم کن به دام عشقت ای حبیبم
پی شمیم بوی سیبم
تمام آرزویم این است
زیارتت کُنی نصیبم
چه کنم که حاجتم روا کنی
تو تمام درد من دوا کنی
قسمتم تو خاک کربلا کنی

یا حسین حسین حسین جان

در دل دارم امید خوردنت شرابت
که تا ابد شوم خرابت
سلام من به آن امید است که بشنوم دمی جوابت
تا جان دارم به جز تو همدمی ندارم
به من نگر که دلفکارم
ولی به دست خالی خود
سرم به پیش تو گذارم
بنگرم که من غمین و خسته ام
ز همه به عشق تو گسسته ام
چه کنم که زار و دلشکسته ام

یا حسین حسین حسین جان