گلچین محرم ۱۳۹۲

وسعت ملک خدا عرصه جولان توست

حاج محمود کریمی

۹۵۹۶
۱۲۵۸۲
۱۳
وسعت ملک خدا عرصه ی جولان توست
آب حیات حیات، در لب خندان توست
بس که به شوق وصال سینه گشودی به تیغ
سینه ی مجروح تو، چاک گریبان توست
تاج سر عرشیان، گَرد ره زائرت
مُهر نماز ملک، خاک بیابان توست
خون گلو آب غسل، خاک بیابان کفن
زخم بدن پیراهن، بر تن عریان توست
گر چه قیامت پر از ناله ی یا فاطمه ست
فاطمه هم ناله اش، بر لب عطشان توست
گشته ز روز ازل، خون تو تقدیم دوست
ور نه همه تیغ ها، گوش به فرمان توست
خواست ببندد عدو، لعل لبت را به چوب
تا صف محشر بلند، نغمه ی قرآن توست
ذکر همه عمر مان، زمزمه ی یا حسین
اشک شب و روز ما خون شهیدان توست