شب دوم محرم ۱۳۹۹

شب دوم محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۶ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۹ قو علی خدمتک جوارحی شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۵۶۴ ۳۰۴
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۹ سیاهی علمت ما رو سر به راه کرده شور ۲.۱ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۵۵۳ ۳۱۵
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۹ زینب ای طلایه دار روضه های ابی عبدالله شور ۳.۳ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۷۹۹ ۳۹۶
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۹ یل علی خطبه بخوان شور ۳.۱ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۹۷۶ ۴۹۰
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۹ الرحمان علّم القرآن شور ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۵۰۰ ۳۵۰
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۹ برم گردون اینجا همگی نیزه دارن شور ۳.۹ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۹۲ ۲۹۱