گلچین محرم ۱۳۹۷

گلچین محرم ۱۳۹۷

از وحید شکری، ۸۴ قطعه، ۶ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ کوفیا نیا سید الغریب زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۵۲۸۸ ۷۰۵۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلشوره دارم آقاجون یه غصه توی قلبمه شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۱۱۷۱۴ ۷۵۸۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سلام الله علی المظلوم واحد ۳.۸ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۷۳۷۱ ۴۶۲۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ شدم شبگرد این شهر و شدم تنهاتر از تنها واحد ۳.۱ ۳:۰۹ ۱ ۱ ۴۷۳۹ ۳۶۹۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ قسم به خالق منان واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۵۸۵۳ ۴۱۳۸
۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ خدا رو شکر نمردم و بازم دیدم محرم شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۱ ۱ ۲۰۵۲۸ ۷۲۴۷
۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۹۴۳۸ ۵۶۶۳
۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ کبوترم شوق پر از این قفس دارم شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۴۵۷۸ ۳۸۷۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ واویلا به کربلا از آفتاب به کربلا زمینه ۹.۱ ۹:۴۱ ۱ ۱ ۴۸۸۳ ۳۸۲۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ هوا هوای کربلا شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۸۷۰۲ ۵۱۶۹
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ رسیده کاروونی از اقاقی یاس و نیلوفر واحد ۳.۳ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۳۲۸۰ ۲۴۸۳
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز محرم شد واحد ۲.۷ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۶۲۵۹ ۳۴۱۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ میون سینه زنی کربلا میدی تو شور ۴ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۴۳۴۷ ۳۵۱۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ ذکر مستی روز و شب زینب شور ۲.۲ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۶۳ ۳۱۲۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار یکی حیدر کرار یکی شور ۲ ۱:۵۴ ۰ ۰ ۵۴۰۹ ۳۹۰۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ بابایی سر بذار رو دامن من زمینه ۷.۷ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۵۸۱۴ ۳۴۲۶
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو حرما یه جایی هست شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۳۳۳۵ ۲۹۱۳
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نمیشه باورم امشب که بابا اومدی پیشم واحد ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۲۹۶۷ ۲۴۶۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ یکی یه دونه حسین رقیه واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۳۶۵۶ ۲۶۶۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ فرمانروای کشور غیرت اباالفضله شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۶۲۰۸ ۴۱۹۵
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نیابت شاه بی کفن شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۳۲۴۳ ۲۸۳۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ بین همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۸۷۶۰ ۳۸۵۷
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سر تا به پا پا تا سرم نیلی ست بابا شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۲۵۱۵ ۲۲۸۹
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کجایی عمو شب غربتم سحر نداره شور ۳.۵ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۴۰۶۹ ۲۷۷۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ در کلاس عاشقی قرعه خورد به نام من زمینه ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۵۸۷ ۲۱۷۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ از شوری اشک غمت بوده شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۱۳۲۴ ۲۰۰۶
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ دختر زهرای اطهری شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۱۷۲۷ ۲۱۱۰
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم واحد ۴.۹ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۲۲۷۶ ۱۹۳۳
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام نامی علیا مخدره زینب واحد ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۳۲۲۰ ۲۲۵۹
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیرم می دونم بدم چون به غیرت اسیرم شور ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۲۴۷۸ ۲۵۱۳
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ دم به دم با ذکر تو یا ثارالله مأنوسم شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۲۱۰۶ ۲۱۴۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان زینب بده فرمان زینب شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۷۶۹۳ ۳۴۸۸
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ ثروت یعنی کرامت زهرا شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۶۳۰۳ ۳۰۶۷
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تا تو کرب و بلا دلتنگ کرب و بلام شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۵۰۰ ۱۹۶۴
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ زخمی شد عمو من تو خیمه ام زمینه ۵.۷ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۸۰۵ ۱۷۲۸
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز نوکر اومده شور ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۱۷۰۳ ۱۹۲۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ رها کن دستمو عمه دل زارم پریشونه واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۹۷۵ ۱۷۱۰
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ اذا زلزلت الارض زلزالها واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۳۴۲۱ ۲۴۶۸
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ پناه بده خیلی گرفتارم شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۴۵۸۹ ۲۶۰۷
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیر بی قرین کفیل الزینب شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۹۵۰ ۲۰۹۶
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ من عاشق حسنم شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۲۵۵۵ ۲۱۴۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم ابن الحسن نوه علی قاسمم زمینه ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۸۱۵ ۱۷۴۷
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ بسم الله الجمیل شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۲۳۱۶ ۲۲۴۲
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تموم افتخارم اینه سنگ تو رو زدم به سینه شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۲۹۵۵ ۲۱۷۵
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار زمین شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۲۲۸۸ ۲۰۵۰
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ برا جون دادن آمادم مث شیرم حسن زادم واحد ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۴۴۹ ۱۶۱۵
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ بدم المظلوم بدم العطشان واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۲۷۳۲ ۲۱۳۳
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نبض دلم با پرچم روی گنبدت می زنه شور ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۳۳۵۹ ۲۰۳۲
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ آیینه مرد جمل شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۷۳۳۸ ۳۰۵۲
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ چه خوش قد و بالایی قاسم جان شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۳۷۷۴ ۲۲۸۶
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ اهل ایمان متفق بر اصل ولایتند شور ۲.۱ ۲:۰۳ ۰ ۰ ۱۶۷۳ ۱۷۴۴
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای وای که قحط آبه زمینه ۱۲ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۲۱۷۲ ۱۸۷۸
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ با ذکر یا حسین ثواب می کنم شور ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۱۷۱ ۱۶۱۸
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کسی حرفامو جز زینب نمی فهمه نمی دونه واحد ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۱۷۶۷ ۱۶۱۵
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ پرواز می کنم من سفرنامه اربعینم آغاز می کنم واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۲۱۷۱ ۱۸۱۱
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ قرارمون بود واسه تو غم بخورم شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۱ ۱ ۱۴۶۵ ۱۵۸۲
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ الحمدالله الذی نوکر ربابم شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۱۷۳۴ ۱۹۶۳
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ قلبمو بی ستاره کردی شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۳۰۸۲ ۱۹۲۰
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای بر صورت نقاب زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۶۷۷ ۱۵۸۸
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ علی سرو رعنای حسین تک ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۹۵۵ ۱۸۹۵
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ از خیمه چنان شیر نری می آمد شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۳۲۳۸ ۲۲۸۱
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ برو ای اشبه الناس به پیغمبر گل لیلا واحد ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۲۶ ۱۶۶۴
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ حق با علی و مع الحق واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۵۱۶۸ ۲۳۷۸
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو رو دوست دارم ای دلبند شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۹۹۷ ۱۵۸۱
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ انا علی بن حسین بن علی شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۸۲۴ ۲۲۵۰
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام علی منم غلام علی شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۵۹۰۸ ۳۱۳۹
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ اسمتو می برم حتی سر دارم شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۳۳۶۶ ۱۹۱۷
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بوی یاس داره میاد زمینه ۷.۶ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۱۹۱۹ ۱۸۶۳
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ سقا دریا محو چشماته تک ۲.۹ ۲:۵۴ ۱ ۱ ۲۳۷۹ ۱۷۶۲
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۱۵۲۳ ۱۸۰۸
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ یل سپاه عباس شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۲۵۵۶ ۲۲۴۳
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلم از غصه بی تابه علی اصغر نمی خوابه واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۱۷۲۴ ۱۶۱۵
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سردار عشق عباس واحد ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۳۹۹۱ ۲۲۲۵
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ زندگیم شده رویایی از وقتی تو رو می شناسم شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۳۸۰ ۱۶۵۸
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ به تو بدهکارم خیلی دوست دارم شور ۲.۹ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۲۰۰۲ ۱۹۰۵
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ صاحب علم قمر شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۳۴۸۲ ۲۷۸۵
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم عباس شیر حیدرم شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۱ ۱ ۱۴۸۵۷ ۴۹۲۲
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ زر و خلخال و زیورم را بردند عمو بیا شور ۶ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۵۰۹۰ ۲۶۸۲
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان دو عالم به فدات مظلوم حسین جان زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۲۰۵۸ ۱۸۷۹
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ دیگه بسه این دوری انتظار شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۱۸۰۷ ۱۸۹۳
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ شافع روز جزا ای همه عشق خدا شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۲۳۰۲ ۲۰۵۴
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ چرا میذاری بار این فراق روی دوش من واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۷۶۴ ۱۶۸۵
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ شه بی کفن سرت جنجاله شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۲۹۹۶ ۲۷۱۳
۸۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تنها توی دل گودال شور ۶.۴ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۶۸۰۳ ۳۵۱۹