رمضان
برگشته اند باز جوان ها و پیرها
واسع العطایا رازق البرایا
اگر چه کوله باری از گناه آورده ام اینجا
حالم بده مث همیشه
سر شکسته پیش معبود اومدم
ماه رمضونه اشکای عاشقونه
کشتی رحمت اینجاست
باز می خوای ماهی دلش نگیره
به علی دستامو ول نکن
دلمو زدم به دریا توی این شبای احیا
الهي مذ لجأت أليك