عید غدیر
دل غزل خون علی
عیدی می گیره هر کی اومده تو این ضیافت
عاشق صحن و سرای علیم
الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین
منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم
به افتخار حیدر و به برکت غدیر خم
به نام نامی حضرت حیدر
من مستم و بی تابم
ذره ذره پای این عشق می گدازیم
من مستم و بی تابم
بیعت کردم با تو روزی که یکی بود یکی نبود